"Thân chào #MemberName#,

Nhấp vào đây để cài đặt lại mật khẩu mới. Đường dẫn này chỉ có hiệu lực trong vòng hai (2) giờ kể từ khi email này được gửi.

Vui lòng lưu ý, mật khẩu mới phải bao gồm chữ và số từ 6 đến 20 ký tự. Mật khẩu cần phân biệt Chữ hoa và Chữ thường.

Mọi thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp để phát triển website, Quý Khách có thể liên hệ với bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7 của chúng tôi qua các kênh sau:

- Số điện thoại: +84 939 084 328 (Ưu tiên) hoặc +84 444 582 012
- Skype: v9bet_service
- Viber: +84 939 084 328
- Email: cs@v9betvn.com


Trân trọng,

Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng V9BET

THÔNG BÁO BẢO MẬT: Nội dung thư (bao gồm các hình ảnh và tập tin đính kèm) là thông tin bảo mật và có thể chỉ được dùng nội bộ. Trong trường hợp vô tình nhận được do nhầm lẫn, vui lòng phản hồi email này để thông báo cho người gửi và xóa lập tức thư này. Việc sử dụng hoặc phát tán toàn bộ hoặc từng phần nội dung thư này bị nghiêm cấm."